ALBADALEJO - INFRAESTRUCTURES PER SENYAL, CÀRREGA I COMUNICACIÓ :